nespim.cz

Soukromá bezpečnostní agentura JAROSLAV LÁZNIČKA

Převozy cenin

Přeprava finančních hotovostí a cenin je vykonávána dle všeobecně závazných platných předpisů, zejména s přihlédnutím k zásadám zákona ČNR č. 283 / 1991 Sb., a to ve vztahu k použití donucovacích prostředků.

bezpečnostní agentura - převozy cenin.

Finanční hotovost, ceniny a další drahé předměty jsou přepravovány vyškolenými zaměstnanci, při zajištění obecných podmínek bezpečnosti

Naši zaměstnanci jsou pro uvedenou činnost profesionálně připraveni a vycvičeni jak po stránce fyzické a psychické, tak i po stránce střelecké. Doprovody a převozy jsou zajišťovány jedním, dvěma i více zaměstnanci. Přeprava může být zajišťována jak zaměstnanci ve stejnokroji, tak i v občanském oděvu. Doprovody a převozy lze zajišťovat denní, týdenní i měsíční a to po celém území ČR. Vzhledem ke značnému bezpečnostnímu riziku každé této zakázky vždy nejprve provedeme důkladnou analýzu všech bezpečnostních aspektů, na jejímž základě je zváženo riziko napadení, proveden výběr pracovníků, navrženo materiální vybavení a stanoven podrobný rozvrh trasy.

  • Od 600,- kč bez DPH za jeden převoz cenin.

(c) 2008 www.nespim.cz