nespim.cz

Soukromá bezpečnostní agentura JAROSLAV LÁZNIČKA

Kontroly nemocných zaměstnanců

1.ledna 2009 vstupuje v platnost zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Mění se tak způsob kontroly zaměstnanců, kteří byli uznáni dočasně práce neschopnými.Zaměstnavatelé mají povinnost vyplácet zaměstnancům za prvních 14 dnů jejich nemoci náhradu mzdy . Klasickou nemocenskou od státu pracovníci dostanou až od patnáctého dne.

bezpečnostní agentura - kontroly nemocných zaměstnanců.

V důsledku zvýšené kontroly dodržování léčebného režimu se vám podstatně sníží náklady na vyplácení nemocenských dávek

Po dodání potřebných údajů od zaměstnavatele (osobní údaje práce neschopného zaměstnance, místo nahlášeného pobytu a počátek pracovní neschopnosti) provedeme kontrolu zaměstnance v místě nahlášeného pobytu. Každý práce neschopný zaměstnanec je povinen podle zákona č. 187/2006 Sb § 64, umožnit příslušnému orgánu nemocenského pojištění a v rozsahu uvedeném v § 65 odst. 2 písm. c) též zaměstnavateli kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce; při této kontrole je dočasně práce neschopný pojištěnec povinen prokázat svou totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Z každé návštěvy je vypracován záznam, který je následně předán zaměstnavateli, což umožňuje rychlou a efektivní kontrolu dodržování léčebného režimu zaměstnance. V případě negativního výsledku provedené kontroly je zaměstnavatel o této skutečnosti informován obratem

  • Provádíme jednorázové nebo opakované kontroly nemocných zaměstnanců v hl. městě Praze.
  • Naše služby jsou Vám k dispozici nonstop.
  • Možnost jednorázové objednávky nebo smlouvy o provádění kontrol práce neschopných zaměstnanců.
  • Kontrola "48" do dvou dnů od 280 kč bez DPH.
  • Kontrola "24" do jednoho dne od 380 kč bez DPH.

(c) 2008 www.nespim.cz