nespim.cz

Soukromá bezpečnostní agentura JAROSLAV LÁZNIČKA

Fyzická ostraha

Cílem fyzické ostrahy je ochrana zdraví, života a majetku našich klientů. Fyzická ostraha objektů jako klasický způsob ostrahy a ochrany objektu je nasazena v rozsahu dle posouzení rizik napadení objektu.

bezpečnostní agentura - fyzická ostraha

Při výběru pracovníků pro fyzickou ostrahu je zejména kladen důraz na výborný zdravotní stav, fyzickou a psychickou odolnost a dále občanskou a trestní bezúhonnost.

Nedílnou součástí ostrahy je okamžité odvrácení havarijních situací (požár, únik vody…), které mohou mít neblahý dopad na střežený objekt.Výkon služby probíhá na základě bezpečnostní analýzy vypracované v souladu se specifickými potřebami zákazníka. Služba je prováděna ve stejnokroji společnosti, nebo podle požadavků zákazníka ve společenském oděvu. Strážní jsou vybaveni technickými prostředky v souladu s charakterem střeženého objektu. Hlavní důraz klademe zejména na :

  • Důsledné dodržování režimových opatření ve střežených objektech.
  • Kontrolu a evidenci všech procházejících osob s cílem zjišťování oprávněnosti jejich vstupu.
  • Kontrolu a evidenci všech projíždějících vozidel s cílem zjišťování oprávněnosti jejich vjezdu.
  • Zabraňování neoprávněného vynášení a vyvážení majetku či zboží.
  • Provádění kontrolní činnosti vůči zaměstnancům zákazníka vyplývající ze Zákoníku práce a vnitropodnikových předpisů.
  • Od 110,- kč/hod. bez DPH za jednoho pracovníka.

(c) 2008 www.nespim.cz